Katastrofy żywiołowe

Klęski żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i utraty mienia. Pomimo tego w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze pomogą, tym, którzy utracili własne majątki. Ponadto przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są zasadne, lecz nie zawsze pełnią swoją funkcję. Jak zatem zapobiec utracie mienia na skutek klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek w żadnym wypadku nie wygrał z naturą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednak społeczeństwo funkcjonując w porozumieniu z rządem może zdziałać faktycznie dużo. Wtedy nawet pomimo braku zabezpieczenia, zapobiegnie się wielu zniszczeniom, nie tylko wywołanym przez powódź, ale także przez śnieżyce, susze, itp.

Warto zadbać o ubezpieczenie majątkowe, które mogą tyczyć się mienia bądź odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia odnosi się miedzy innymi budynków, mienia ruchomego, a także innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za straty popełnione poprzez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład ubezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu